Translational and Clinical Science

Pochwalam telefon Zerhouni (wydanie z 13 października) za nową wizję badań translacyjnych z nagrodami Clinical and Translational Science. Jednak kluczowa przeszkoda dla badań translacyjnych pozostaje bezdyskusyjna - mianowicie ograniczone zachęty dla podstawowych naukowców do współpracy z klinicznymi badaczami. Translacyjne badania kliniczne wymagają współpracy między badaczami klinicystów o wymaganych umiejętno...

Kontrolowany przez placebo test itopridu w funkcjonalnej dyspersji cd

LDQ, który jest podawany przez badacza w rozmowie twarzą w twarz, mierzy osiem objawów dyspepsji w skalach z sześcioma ocenami każdy (gdzie stopień 0 wskazuje, że nie jest obecny, bardzo łagodny, 2 łagodny, 3 umiarkowany, 4 ciężki i 5 bardzo ciężkich); wynik ogólny z zakresem od 0 do 40 przedstawia nasilenie niestrawności. Globalna ocena skuteczności pacjentów została oceniona po ośmiu tygodniach w skali glob...

Adjuwant Docetaksel lub winorelbina z lub bez Trastuzumabu w przypadku raka piersi ad 7

Po zmniejszeniu dawki docetakselu z 100 mg na metr kwadratowy do 80 mg na metr kwadratowy częstość występowania gorączki neutropenicznej zmniejszyła się do 14,9% (p <0,001). Trastuzumab nie zwiększył znacząco częstości zdarzeń niepożądanych związanych z winorelbiną lub docetakselem (tabela 2). Tabela 3. Tabela 3. Lewa komorowa faza wyrzutowa (LVEF) w trakcie obserwacji wśród uczestników badania, u których ...

Infekcja wirusem noworodków, opryszczka zwykła w związku z bezobjawową infekcją matek w czasie porodu ad 6

Echokardiogram przezprzełykowy uzyskano bezpośrednio przed zabiegiem, aby wykluczyć obecność skrzeplin przedsionkowych. Cewnik z elektrodami w zatoce wieńcowej był używany do rejestrowania aktywności elektrycznej lewej i przedsionkowej oraz stymulacji. Po nakłuciu przez przełyk, dożylną heparynę infuzowano w celu utrzymania aktywowanego czasu krzepnięcia, wynoszącego co najmniej 300 sekund. Rycina 2. Rycina 2. ...

Najnowsze zdjęcia w galerii psycholog-pila:

331#zalecenia po ekstrakcji zęba , #stomatologia wroclaw , #lewofloksacyna , #euromed , #nfz przeglądarka , #fanipos ulotka , #nzoz rzeszów , #olx pl gdynia , #przeglądarka nfz , #szkola rodzenia szczecin ,