Natalizumab i interferon Beta-1a do nawrotów stwardnienia rozsianego ad 8

Trwałe przeciwciała antynatatumabu (wykrywalne co najmniej w dwóch przypadkach w odstępie 42 lub więcej dni) rozwinęły się u 38 pacjentów (6 procent), powodując utratę skuteczności i wzrost zdarzeń niepożądanych związanych z infuzją. Częstość występowania nowych neutralizujących przeciwciał przeciwko interferonowi beta-1a wynosiła procent wśród pacjentów przypisanych do terapii skojarzonej i mniej niż procent wśród osób przypisanych do samego interferonu beta-1a. Dyskusja
Badania klini...

Wrodzony niedobór glutaminy z mutacjami syntetazy glutaminowej

Häberle i in. (3 listopada) stwierdza, że stężenie glutaminianu. . . nie był podniesiony u żadnego z dwóch pacjentów, ale ten brak podniesienia może być spowodowany różnymi innymi ścieżkami katabolizmu glutaminianu. Sugerujemy, że niskie do niedoboru stężenia glutaminianu w płynie mózgowo-rdzeniowym wskazują na chroniczne wyczerpywanie zapasów glutaminianu neuronowego, ponieważ astrocytowa syntaza glutaminowa ma kluczowe znaczenie dla ich uzupełnienia. Po wystąpieniu sprzężenia bioener...

Natalizumab i interferon Beta-1a do nawrotów stwardnienia rozsianego ad 9

W jednym z przypadków rozpoznano PML podczas leczenia SENTINEL, aw drugim zdiagnozowano go po ukończeniu SENTINEL i rozpoczęciu udziału w otwartym badaniu bezpieczeństwa dotyczącym natalizumabu i interferonu beta-1a. Później zidentyfikowano dodatkowy przypadek PML po śmierci u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u którego wcześniej rozpoznano gwiaździaka. Szczegóły tych trzech przypadków zostały niedawno opublikowane.26,27,37 Rozbudowana ocena bezpieczeństwa pacjentów uczestniczących w badaniach kl...

Praktycznie tak sie nie zdarza, gdyz samochód podlegajacy awarii zawsze przed calkowitym zatrzymaniem sie przejedzie jakas godzine droge

W badaniu fazy zwiększania dawki pojedyncze wstrzyknięcie podskórne denosumabu powodowało zależny od dawki spadek resorpcji kości, mierzony zmianami w N-telopeptydzie w surowicy i moczu, markerami resorpcji kości osteoklastycznej. Artykuł ten dotyczy badania II fazy oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo denosumabu u kobiet po menopauzie z niską gęstością mineralną kości.
Metody
Projekt badania
To randomizowane, kontrolowane placebo badanie z zakresem dawek obejmowało osiem podwó...

Najnowsze zdjęcia w galerii psycholog-pila:

331#zalecenia po ekstrakcji zęba , #stomatologia wroclaw , #lewofloksacyna , #euromed , #nfz przeglądarka , #fanipos ulotka , #nzoz rzeszów , #olx pl gdynia , #przeglądarka nfz , #szkola rodzenia szczecin ,