Randomizowany, kontrolowany placebo test Natalizumabu na nawroty stwardnienia rozsianego

Natalizumab jest pierwszym antagonistą integryny .4 w nowej klasie selektywnych inhibitorów adhezji-cząsteczki. Przedstawiono wyniki dwuletniej, trzeciej fazy badania natalizumabu u pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym. Metody
Z ogólnej liczby 942 pacjentów, 627 losowo przydzielono do przyjmowania natalizumabu (w dawce 300 mg) i 315 do przyjmowania placebo w infuzji dożylnej co cztery tygodnie przez ponad dwa lata. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: stopa nawrotu klinicznego po roku i stopa utrzymującej się progresji niepełnosprawności, mierzona za pomocą rozszerzonej skali stanu n...

Odważna nowa twarz czesc 4

Jednak zarówno ona jak i Butler powiedzieli, że mają nadzieję uniknąć przeszczepu mięśni twarzy. Skóra może przetrwać niedokrwienie do 13 godzin, podczas gdy mięśnie mogą przetrwać tylko około 6 godzin. Uwzględnienie mięśni przedłużyłoby operację pobrania tkanki, potencjalnie zwiększając czas trwania niedokrwienia, a także komplikowało samą operację przeszczepu, ponieważ prawdopodobnie niektóre mięśnie twarzy biorcy musiałyby zostać usunięte. Ich usunięcie z kolei znacznie utrudni późniejszą akcję ratowniczą w przypadku odrzucenia. Twarzowa klapa, w tym skóra i tkanka podskórna, t...

Odważna nowa twarz ad 6

Odbiorca prawdopodobnie zażyje takrolimus, prednizon i mykofenolan mofetylu, aby utrzymać immunosupresję. Taki schemat kosztuje od 12 000 do 24 000 USD rocznie i wiąże się ze zwiększoną częstością występowania zakażeń, cukrzycy, raka (zwłaszcza raka płaskonabłonkowego i chłoniaka), działań toksycznych nerek i wątroby, nadciśnienia, zaburzeń poziomu lipidów we krwi i innych stanów effects.1 Raport opublikowany w 2004 r. Przez brytyjskie Royal College of Surgeons szacuje, że utrata przeszczepu spowodowana ostrym odrzuceniem może wystąpić u około 10% biorców w ciągu pierwszego roku i że istotn...

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 6

Biorąc pod uwagę wynikające z tego prawdopodobieństwo, że nie doceniliśmy faktycznej częstości angioplastyki, nasze odkrycia, że częstość operacji pomostowania stawu skokowego wzrosła, a tempo amputacji pozostało niezmienione pomimo zwiększonego stosowania angioplastyki są jeszcze bardziej uderzające. Chociaż poprawiona dokładność w czasie w kodowaniu przezskórnej angioplastyki śródbłonkowej mogła przyczynić się do wzrostu obserwowanego w liczbie wykonanych zabiegów angioplastyki, nie wpłynęłoby to na nasze wyniki dotyczące tempa obejścia lub amputacji. Kontakt telefoniczny z 10 szpitalami z...

Najnowsze zdjęcia w galerii psycholog-pila:

331#nfz przeglądarka , #fanipos ulotka , #nzoz rzeszów , #olx pl gdynia , #przeglądarka nfz , #szkola rodzenia szczecin , #nfz przeglądarka skierowań , #pasy przepuklinowe , #torvalipin , #osteopatia poznań ,