Adjuwant Docetaksel lub winorelbina z lub bez Trastuzumabu w przypadku raka piersi cd

Infuzję winorelbiny w 15. dniu pominięto w trzecim cyklu, aby umożliwić bezzwłoczne rozpoczęcie FEC przy pełnej dawce. Czas trwania schematu chemioterapii wynosił 18 tygodni. Kobiety, które zweryfikowały raka HER2-dodatniego, zostały losowo przydzielone do otrzymywania trastuzumabu lub nie. Dziewięć wlewów trastuzumabu podawano w odstępach jednotygodniowych; pierwszy wlew został podany pierwszego dnia pierw...

Denosumab u kobiet po menopauzie z niską mineralną gęstością kości ad 5

Po jednym miesiącu zaobserwowano wzrost gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i biodrze w grupach otrzymujących denosumab (w grupach otrzymujących 14 mg i 30 mg leku co trzy miesiące i 60 mg co sześć miesięcy) w porównaniu z grupy otrzymującej placebo (P <0,05). Po 12 miesiącach gęstość mineralna kości w dalszej trzeciej części promienia wzrosła o 0,4 do 1,3% u osób otrzymującyc...

Zastosowanie angioplastyki, chirurgii pomostowej i amputacji w leczeniu chorób naczyń obwodowych ad 10

Odnotowano, że stosowanie obwodowej chirurgii pomostowej zwiększyło się o 56 procent w latach 1979-1984, podczas gdy częstość amputacji kończyny dolnej (w tym amputacji palca stopy) zwiększyło się o 45 procent w tym samym okresie.37 Niepowodzenie większej liczby procedur rewaskularyzacji w celu zmniejszenia Częstość amputacji w stanie Maryland może odzwierciedlać coraz bardziej agresywne, ale nieskuteczne i...

Wpływ doustnego milrinonu na śmiertelność w ciężkim przewlekłym niewydolności serca ad

Z tego powodu staraliśmy się zbadać skuteczność izopridu u pacjentów z dyspepsją czynnościową pod względem poprawy objawów i porównać różne dawki itopridu pod względem skuteczności i bezpieczeństwa w białej populacji. Metody
Projekt badania i populacja pacjentów
Pacjenci
Pacjenci ambulatoryjni, u których stwierdzono dyspepsję czynnościową na podstawie kryteriów rzymskich II, kw...

Najnowsze zdjęcia w galerii psycholog-pila:

331#fanipos ulotka , #nzoz rzeszów , #olx pl gdynia , #przeglądarka nfz , #szkola rodzenia szczecin , #nfz przeglądarka skierowań , #pasy przepuklinowe , #torvalipin , #osteopatia poznań , #levomine ,